Kraftige regnskyll oppstår oftere, og er gjerne veldig lokale. Dette fører også til flomskred, steinsprang og snøskred. Dette må vi ta hensyn til i vår arealbruk og annen virksomhet i naturen. Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon av sikkerhet for nye tiltak. Kommunen har et samfunnsansvar for å bistå med kartlegging av sikkerhet, forslag til tiltak for å sikre bebyggelse og viktig infrastruktur, samt gjennomføre tiltak for å unngå skader. Dette ansvaret har kommunen sammen med statlige myndigheter (f.eks. NVE), grunneiere og andre som utøver virksomhet.

 

Lokale rapporter om dette temaet finner du her.

Flomsikring Finna - tiltaksplan
Kartlegging bekker Segalstad Bru            
Vaskeribekken på Skei  
Skredfarevurdering Segalstad Bru
Flomvurderinger Gausa ved Segalstad Bru.