Bedre for brukerne
Målet er å bygge et moderne og utviklingsorientert NAV-kontor med gode løsninger for brukerne, sier NAV-leder Esther Gilen. -Vi har 70 dyktige medarbeidere, og det er et godt utgangspunkt for det nye kontoret, sier hun. - Brukerne våre vil møte NAV-veiledere med solid kompetanse samt spesialkompetanse innen ulike felt. Medarbeiderne vil jobbe i team som kjenner målgruppene godt. Med nye mobile IT- løsninger vil vi i større grad også kunne følge opp brukerne våre utenfor NAV kontoret, og ha tettere samhandling med arbeidsgiverne, opplyser Gilen. Hun forteller at arbeidsgiverne ønsker seg en kontaktperson ved NAV-kontoret og koordinerte tjenester. NAV-lederen mener det nå vil bli lettere å tilby dette, og hun vil bygge på de gode relasjonene med næringslivet for dermed å kunne nå enda flere.

Ut i jobb
Hun presiserer at ambisjonsnivået er å få flere ut i jobb raskere. - Dette krever at vi finner de beste løsningene sammen med arbeidsgiverne og brukerne våre. Vi skal ta i bruk ny forskning og være utviklingsorienterte og nytenkende. I det hele tatt så ønsker vi å bli et utstillingsvindu for det moderne NAV, understreker Gilen ubeskjedent.

Tekst: Kjersti Morset, Lillehammer