Publikumsmottak vil være i Elvegata 19 på Lillehammer mandag til fredag kl. 12.00 – 15.00. Telefontid er mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Planlagte samtaler gjennomføres
Lillehammer: Alle ukedager kl 08.00-15.00
Gausdal: mand, tors, fred 09.00–14.00

Henvendelser kan også gjøres via www.nav.no eller på tlf 55 55 33 33