Det er Telenor som har ansvaret for å få utbedret eller fjernet disse kablene, men de er avhengige av beskjed om hvor det er løse/ nedfalte kabler. Vi oppfordrer alle som oppdager løse eller nedfalte telefonkabler om å gi beskjed på tlf. 91509000, eller skriftlig på nettsiden telenor.no: Meld skade på Telenors kabelnett

Ved observasjon av skade på vilt, ring vakttelefon fallvilt for din kommune:
Gausdal: tlf. 953 39 622
Lillehammer: tlf. 414 65 600
Øyer: tlf. 970 37 161