Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.
I dag er tiltakene i barnehager og skoler på rødt nivå, men fra 2.juni kan vi nedjustere til gult nivå. Det betyr blant annet at hele avdelinger og skoleklasser kan regnes som en kohort.

Alle barnehager og skoler i Gausdal kommune vil derfor fra tirsdag 2.juni være tilbake til drift i henhold til gult nivå. Rektorene sender ut detaljert informasjon til elever og foresatte om det praktiske rundt åpningen innenfor gult nivå.

Skoleskyssen vil gå som normalt. 

Du kan lese mer om nivåinndelingen og reviderte smittevernveiledere for barnehager og skoler her.