Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

 

Les regjeringens pressemelding og hva dette innebærer her.