Dette er norovirus

  • Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».
  • Vanlig årsak til diaré og oppkast.
  • Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.
  • Varer vanligvis i ett til to døgn.
  • 12-48 timers inkubasjonstid.
  • De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.
  • Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.
  • Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene.

Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no