Ragni Rustad startet i jobben nå i februar. Hun har Bachelergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo. Nå kommer hun fra stillingen som bibliotekar i Nannestad kommune. Ragni har vært bosatt flere steder i landet og har aner fra Øyer. Vi ønsker henne velkommen på laget og lykke til i jobben.