Gausdal kommune tar imot 15 flyktninger i 2017 og 15 i 2018. For at flyktningene skal bli godt kjent og bli en del av lokalsamfunnet, er målet at alle skal få tilbud om å være med i en fadderordning. For å få dette til, er vi avhengig av deg som frivillig.

Ordningen går ut på at små grupper med frivillige faddere sammen bistår en nyankommet person eller familie. Når flere er sammen om oppdraget blir det ikke så mye ansvar på enkeltpersoner, men det trengs da desto flere faddere.

Vil du melde deg som fadder – eller høre mer om ordningen – ta kontakt med Gausdal Frivilligsentral, eller kom innom for en prat.

GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL
Gausdal Arena, Baklivegen 1477
2651 Østre Gausdal
Edel Klaape-Aasdal, daglig leder
tlf. 922 27 970
edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

Fadderordning plakat