Lillehammer Region brannvesen, LRBV, har ansvaret for feiing og tilsyn i kommunen. LRBV har til hensikt å besøke og feie alle objekter i løpet av 2013 og oppstart er satt til uke 34.

Ønsker du å se hvilke ukenummer din fritidseiendom er planlagt besøkt, gå inn på www.lrbv.no for mer informasjon.