Prosjektet startet i fjor høst med tilrettelegging og boring under RV 255. På grunn av vanskelige grunnforhold ble dette arbeidet meget omfattende.

Det er lagt ny avløpsledning fra Leikvollvegen, gjennom Nevrådalen, forbi Aulestad og til Bø. Ledningen er totalt ca 1400 meter. I tillegg til ny avløpsledning er det også lagt ned ny vannledning for framtidig bruk. De nye ledningene er lagt ved siden av og inntil eksisterende ledninger og er dimensjonert for lang tid fremover. Oppussing av de berørte områdene vil pågå noen uker fremover. Arbeidet er utført i egen regi.