Kunstner Marit J. Gudbrandsen stiller ut 19 bilder,- fotografi og poesi printet på aluminium og pleksiglass. Materialene gir spennende tilleggseffekter, spesielt ved skiftende lys. Bildene er til salgs, hvert motiv kan printes i opptil 30 eksemplarer. Alle bildene er signert og nummerert. Formatene varierer mellom 60/30, 80/40, 150/75 cm. De kan også spesialbestilles etter mål. Bildene egner seg til privat bruk, og kan også appelere til bedrifter og i offentlige rom.                                                                                      Gudbrandsen er bosatt på Lillehammer, hun driver firmaet Tekst og Bilder AS. Pr. i dag består bildesamlingen av ca 40 motiver med tekst. De er også til salgs uten at teksten er printet på fotografiet. På hjemmesiden vises alle motivene samt en del informasjon.                                                                                                                                             Hun har hatt flere utstillinger de senene år, bl.a. en i  i Rådhusgalleriet i Oslo. I løpet av de to siste årene har hun solgt ca 60 bilder. Ett av bildene henger i Oslo Rådhus, ett på en nylaget stor båt på Vestlandet, og på Lillehammer henger bilder bl. a. på Aktivklinikken, Lhmr. legevakt, og på Cafe Sorgenfri.

 Marit Johanne Gudbrandsen tlf. 97675747, Hjemmeside: maritjohannegudbrandsen.com