Tildelingskontoret er lokalisert på kommunehuset på Segalstad Bru. Kontoret har ansvaret for all saksbehandling knyttet til tildeling av pleie- og omsorgstjenester.