nasjonale retningslinjer.png

  • Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  • Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • De som kommer fra utlandet må teste seg innen 24 timer.


    Disse tiltakene er innført for å forhindre omikron-spredning: 

  • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
  • Smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
  • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.
  • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron