Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner.

Forskriftene gjelder for husholdningsavfall fra boliger og fritidsbebyggelse. Den omfatter abonnentens ansvar for sortering og oppbevaring av avfall, og GLØR IKS sitt ansvar for innsamling, behandling og salg av husholdningsavfall. Det interkommunale selskapet GLØR IKS er av eierkommunene tildelt driftsansvar for renovasjonsordningen. Forskriften som regulerer renovasjonsordningen forvaltes av den enkelte kommune. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005.

 

Forskrift 1.juli GLØR

Vedlegg 1 Boenhet - definisjon

Vedlegg 2 Veileder til forskriften

Vedlegg 3a Vendesløyfer

Vedlegg 3b Vendehammere