Arbeidet med skibru over Skeisvegen er godt igang. Fra mandag 4. oktober blir det omkjøring forbi anleggsområdet. Det blir redusert fart, og vi ber bilistane vise hensyn og kjøre forsiktig. Omkjøring vil vare til brua er ferdig montert til vinterferien. 

IMG_3398.JPG

I anleggstida blir trafikken lagt over på en omkjøringsveg som bygges rundt anleggsstedet. Dette blir en viktig milepæl for utvikling av løypenettet på Skeikampen, sier styreleder Ivar Rusten i Skeikampen Pluss BA.

Brua skal bygges like nord for det nye butikksenteret Skeiporten (Kiwi, Sport 1, kafe). Brua krysser over både fylkesvegen Skeisvegen og gang-/sykkelvegen, og knytter sammen nyanlagt skiløypenett på begge sider av hovedvegen. Ivar Rusten sier at dette er et viktig tiltak for å knytte de store hytteområdene på Sør-Skei opp mot butikk, lysløype og det nye skistadionet på vestsida.

Moelven Limtre leverer brua, som skal bli en smekker limtrekonstruksjon som inngang til Skeikampen. Brua har fått det betegnende navnet SKEIPORTALEN. For å få bygd brua er det nødvendig å skifte ut eksisterende stikkrenne under fylkesvegen på samme sted, og en hovedledning for vassforsyning må legges om. Sammen med omkjøringsvegen og nye skiløyper blir dette et omfattende og kostnadskrevende tiltak.

Byggherre er Skeikampen Pluss BA, mens Gausdal kommune blir formell eier av brua etter avtale med Innlandet fylkeskommune. Skeikampen Pluss er organisasjonen som står for kjøring av skiløyper, og anlegg og vedlikehold av tur- og sykkelstier m.m. i området. Tiltaket finansieres av midler fra utbyggingsavtaler som blir inngått mellom kommunen og selgere/utbyggere av tomter, der det blir innbetalt for hvert tomt for å finansiere slike felles infrastrukturtiltak.

Brua er prosjektert av Sweco, og bygges og monteres av Moelven Limtre. Stikkrenne og vannhåndtering er prosjektert av Areal + AS. Løype Anleggsdrift har inngått avtale om å utføre alt grunnarbeid med vatn og brufundament, omkjøringsveg og flytting av vassledning.

Kontaktpersoner:

Skeikampen Pluss BA v/Ivar Rusten tlf. 977 55 703 e-post: iv-rust@online.no
Sweco AS v/Mats Norhaug Carlstrand tlf. 977 36 886 e-post: matsnorhaug.carlstrand@sweco.no
Areal+ AS v/Eirik Lindgaard tlf. 404 11 891 e-post: eirik@arealpluss.no
Innlandet fylkeskommune v/Anders Fosse Skjåk tlf. 992 62 340 e-post: anders.fosse.skjak@innlandetfylke.no
Gausdal kommune v/Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no