Smittevernveileder for produksjon av grønnsaker, frukt, bær og potet

I smittevernveilederen får du gode råd om hvordan du ivaretar kravene til produksjon av trygg mat. Du kan også lese mer om selve veilederen og kravene som settes til grøntprodusenter for å forhindre smittespredning hos fylkesmannen i Innlandet.