I 2013 startet Follebutunet og Opus, nå Karriere Oppland, et samarbeid om å utdanne flere helsefagarbeidere. Samarbeidet startet med et informasjonsmøte på Follebutunet der ansatte fra Opus kom og fortalte om tilbudet.

Oppland fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge for videregående opplæring for voksne og ved Karriere Oppland kan du søke om opptak dersom:

  •  Du ikke har fullført videregående opplæring?
  •  Du er 25 år eller eldre?
  •  Du har fullført grunnskolen eller tilsvarende?
  •  Du er bosatt i Oppland?

Dersom du oppfyller disse kravene har du rett til gratis videregående opplæring.

Follebutunet har hatt og har fortsatt behov for kvalifiserte medarbeidere. Gjennom dette samarbeidet fikk vi til et forløp der vikarer ved Follebutunet fikk det teoretiske grunnlaget gjennom Opus med undervisning en gang pr. uke i et og et halvt år. Follebutunet bisto med den praktiske opplæringen og helsefagarbeidere ved sykehjemmet stilte opp som veiledere.

De som startet opp hadde forskjellig bakgrunn og erfaring og et individuelt forløp ble skissert for hver enklet. Dette samarbeidet har nå resultert i 6 nye helsefagarbeidere.

Resultatet fra dette samarbeidet har medført en stor bevissthet om at voksenopplæring nytter og nye vikarer ved Follebutunet blir oppmuntret til å søke om opptak. Noe som har resultert i at flere andre også har gjennomført og ønsker å starte på et forløp for å bli helsefagarbeidere. Tusen takk til alle gode kollegaer for veiledning, dette hadde vi ikke fått til uten dere.

Gratulerer alle sammen!

 

På bildet: Fra venstre Berit Øygarden(veileder), Kirsti Marie Tråseth, Charlotte Wamwamdu, Dorota Hanna Sawicka, Siv Anne Krokvik, Marit Hansen, Inger Hansen.