Første lege på plass er Maria Galsgård. Hun starter 1.august i lokalene på Segalstad Bru. Som en del av styrkingen av legetjenesten er det ansatt to nye leger og i tillegg vikarier Maria fram til 31.oktober - det betyr at vi i tre måneder vil ha tre leger på legsenteret på Segalstad Bru (i lokalene som Sverre Karper disponerer i dag).

Som erstatter for Sverre Karper starter Anne Margit Fretland opp 19.august  og Gabriel Svedenborg begynner 1.september.

Hva betyr dette for brukerene? 1600 pasienter som har Karper som fastlege og 250 som bruker Cecilie Lie, vil bli fordelt mellom dr. Fretland og dr. Svedenborg. De dette gjelder vil bli tilskrevet direkte fra Helfo.

Felles telefonnummer for legene på Gausdal legesenter er: 61 22 02 11.

Dr. Kjell Bræin fortsetter i sin praksis ut 2013.

Vi ønsker våre nye leger velkommen til Gausdal!