Det har vært en lærerik prosess der både barn og ansatte har jobbet målbevisst for at barnehagene skal bli mest mulig miljøvennlige.
Barnehagene fokuserer på miljøbevisshet, avfallshåndtering, HMS,arbeidsmiljø og barnehagens ute og innemiljø.

Å få miljøfyrtårnmerket på døra gir status og vi er godt fornøyde med kunne vise at kommunens barnehager tar miljøet på alvor.