Forslagene er også lagt ut i papirformat på servicetorget og biblioteket.

Eventuelle merknader til forslagene bes sendt Gausdal kommune, Vestringsvegen 11, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no innen 28.10.16.

Navnekomitéens forslag kan leses her.