Forutsetninger for leie av skolenes lokaler

 • Alle som leier lokaler av kommunen må forholde seg til retningslinjer som gjelder for sin aktivitet, for eksempel må idrett bruke retningslinjer for smittevern ved trening og arrangementer innen organisert idrett, andre aktiviteter må bruke sine retningslinjer.
 • Leietaker må holde utstyr, det er ikke mulig å låne skolenes materiell/utstyr (eks. baller og annet kroppsøvingsmateriell).
 • Det er viktig at alle kontaktflater vaskes etter bruk, også dørhåndtak, lysbrytere og eventuelt gulv hvis det er nødvendig.
 • Den som leier må sørge for god håndhygiene. Hånddesinfeksjon eller vask av hender skal foregå på vei inn og ut av aktivitet.
 • Garderober er stengt.
 • Lag og organisasjoner må selv sørge for midlene som skal til for å desinfisere/vaske kontaktflater.
 • Syke personer skal ikke delta.
 • Ta hensyn til avstandskrav med tanke på antall deltakere.
 • En ansvarlig skal ha oversikt over hvem som er til stede. Dette for å kunne bistå kommunen ved eventuell senere smittesporing. Deltakerlister med navn og telefonnummer skal oppbevares i ti dager.

Ved arrangementer

 • Leietakeren må være navngitt og over 18 år
 • Hvert arrangement skal ha en arrangør over 18 år som er til stede under hele aktiviteten, gjerne samme person som leietaker.
 • Arrangøren skal sette seg inn i gjeldende regelverk for arrangement (se på www.fhi.no) og er ansvarlig for at antallsbegrensninger og øvrige smitteverntiltak overholdes.
 • Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at deltakerne kan holde minst en meter avstand til personer de ikke bor med.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede. Dette for å kunne bistå kommunen ved eventuell senere smittesporing. Deltakerlister med navn og telefonnummer skal oppbevares i ti dager.
 • Arrangøren er selv ansvarlig for å sørge for tilgang på hånddesinfeksjon eller håndvask til alle deltakere. Deltakere skal ha anledning til håndvask/desinfeksjon på vei inn og på vei ut
 • Arrangøren er selv ansvarlig for å vaske over berøringsflater etter utleie. Dette inkluderer bord og andre overflater som er brukt, for eksempel lysbrytere og dørhåndtak.

Ved henvendelse om leie kontaktes den enkelte skole, for nærmere informasjon om regler og rutiner, og for avtale om leie.

 

 

Gausdal 12.10.2020