Planlagt veg fra Skeislia til ny skiarena og videre til Veslesetervegen: Kjoslia

Planlagt veg fra Kjoslia til nytt hyttefelt Enge/Myhre: Stavtaket

Planlagt ny bru over Skeiselva:  Helgafossbrua

Hyttefelt og veg til Kjoslia2: Finntottvegen

Hyttefelt og veger Kjoslia3: Vesltjønnet

Gamlevegen fra Gausdal Høyfjellshotell til Engelykkja/Peer-Gynt: Gjefselykkja

Ny veg fra vegen til Kræmmerlisetra til nytt hyttefelt Tofte/Blihovde: Toftlykkja

Planlagt veg hyttefelt og veg i Skeislia:  Slåseterlia

Tidligere vedtatt navn Bentsetervegen gjøres om til Bentseter-Blæstervegen

Navn på Killisætra/Sjurhågåsetra endres til Fossbergsetra

Eventuelle merknader til forslagene bes sendes til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no innen 1.august 2018