Ved skolestart er skolene i Gausdal på grønt smittevernnivå. Det betyr at elevene igjen vil få en tilnærmet normal skolehverdag. Det er smittesituasjonen i samfunnet som avgjør hvilket smittevernnivå skolen skal følge, og dette er en helsefaglig vurdering. Trafikklys-modellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene. 

Elever som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, bør gjør det. Skoleveien er viktig, både for å treffe venner, lære seg å ferdes trygt i trafikken, få utløp for energi og for den fysiske aktiviteten. Vi ber derfor bilister om å være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til de små og myke trafikantene der ute, slik at elevene kommer seg trygt til og fra skolen.

Vi ønsker alle – både nye og gamle elever, velkommen til et nytt skoleår!