Ekstra gledelig er det at vi også har et lite fødselsoverskudd. 14 små babyer kom til verden 2.kvartal. Statistikken viser en innvandring på 11 og utvandring på 4. Innalandsk har vi en tilflytting på 57 og en fraflytting på 53.