IMG_1855

Hva er SBI?

NRRL Sambandstjenesten Innlandet en sammenslutning av Norsk Radio Relæ Ligas sambandsgrupper i Hedmark og Oppland. SBI kan bidra når det kan bli behov for støtte, utstyr, planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer faller ut.

Bildet viser Knut Hellwege og Kjetil Bakke fra SBI.

Kommunikasjonsutstyr
Kommunikasjonsutstyr

Bortfall av elektronisk kommunikasjon

Flere hendelser har de siste årene vist at vi er sårbare når det gjelder elektronisk kommunikasjon. Ved siste flom i Gausdal fikk vi bortfall av mobilnettet i deler av kommunen. Det viser viktigheten av at vi har alternativ kommunikasjon tilgjengelig og at vi øver på bruken av dette.

IMG_1861

Nyttig øvelse

Øvelsen ble gjennomført med deltakerer fra hjemmetjenesten, beredskapansvarlige i kommunen og selvsagt SBI. Nyttig dag både i forholdt til å bli kjent med utstyret og til å bli kjent med hverandre.