Barnevernet skal hjelpe barn og unge, slik at hverdagen blir så bra som mulig. Alle kan ringe eller skrive til barneverntjenesten og be om hjelp. Du kan be om hjelp til deg selv, til et søsken, en venn eller andre du er bekymret for.
Barn kan også kontakte Barnas Alarmtelefon på symbol, telefon116111 eller chat for å spørre om råd. Du kan også lese mer om hva som er barnevernet oppgave her.

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (DOC) (PDF) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet skal sendes som brevpost, ikke via e-post.

Hvor kan jeg ringe utenom kontortid?

Utenom kontortid er kommunen en del av Ringsaker interkommunale barnevernvakt. Kommunenes innbyggere kan ta kontakt med barnevernvakta ved behov for akuttbistand utenom vår kontortid. Nummeret til barnevernvakta er 40 40 40 15. Du finner mer informasjon om barnevernvakta her

Du kan også ringe til politiet på telefon 02800 hvis du trenger akutt bistand.