Skatteliste 2018

Skatteliste fritak 2018

 

Klage

Du kan klage ved å sende en skriftlig klage  innen 12. april 2018 på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  eller pr. post: Gausdal kommune kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.