Skattelistene vil bli liggende ute  til offentlig ettersyn i perioden 28.02.19-22.03.19.

Skattesatsen er av kommunestyret vedtatt å heves fra 5,1 promille i 2018 til 6,1 promille for 2019.

Skatteliste 2019

Skatteliste fritak 2019

 

Klage

Du kan klage ved å sende en skriftlig klage  innen 12. april 2019 på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  eller pr. post: Gausdal kommune kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring 61 22 44 00. Telefonnummeret er betjent mandag – fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

 

Du kan også lese mer om eiendomsskatt her.