Dokumentene er også lagt ut på servicetorget i kommunehuset.

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, postmottak@gausdal.kommunen.no, innen 16.oktober 2020.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.
 
DOKUMENTER: