I forbindelse med budsjettforslaget er det foreslått endringer i gebyrer og avgifter. Dokumentene ligger ute i perioden 18.11 -14.12.22 på kommunens nettside samt i papirvariant på biblioteket.

Her er linken til den digitale versjonen

Formannskapets innstilling.pdf

For å se saksframlegg inklusive vedlegg, vises det til formannskapets møte 16/11 her