Formannskapet
24.04.2024 kl. 14:00 - 17:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.04.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.04.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 24.04.2024 Vis (8)
18/2024 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31. DESEMBER 2023 Vis (1)
19/2024 Ikon for filtype pdfINFORMASJON OG INVITASJON TIL "NORSKE KJERNEKRAFTKOMMUNER"
20/2024 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR NOK. GJØVIK. IKS Vis (2) Vis (2)
21/2024 Ikon for filtype pdfPROSJEKT BYGDELIVSBUTIKKEN
22/2024 Ikon for filtype pdfFELLES REGIONAL FJELLPLAN
23/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND
24/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND
25/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND
26/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND
27/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND - GAUSDAL BIOGASS DA