Formannskapet
04.05.2022 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 04.05.2022 Vis (6) Vis
31/2022 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2021 Vis (7) Vis
32/2022 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2021 Vis
33/2022 OM KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Vis (5) Vis Vis (1)
34/2022 VALG AV KRITERIER FOR KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE  (Unntatt offentlighet ofl §23)
35/2022 SØKNAD OM STØTTE FRÅ NÆRINGSFONDET TIL ETABLERING AV MARKEDSHAGE Vis (1) Vis
36/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GNS AS Vis (4) Vis
37/2022 TILSKUDD TIL INVESTERINGER SKILØYPER OG STIER 2022 Vis
38/2022 SØKNAD OM STATUS SOM TYPISK TURISTSTED FOR SVATSUM Vis Vis (2)