Formannskapet
04.05.2022 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 04.05.2022 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
31/2022 Ikon for filtype pdfÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2021 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
32/2022 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2021 Ikon for filtype pdfVis
33/2022 Ikon for filtype pdfOM KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2022 VALG AV KRITERIER FOR KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE  (Unntatt offentlighet ofl §23)
35/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRÅ NÆRINGSFONDET TIL ETABLERING AV MARKEDSHAGE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GNS AS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
37/2022 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL INVESTERINGER SKILØYPER OG STIER 2022 Ikon for filtype pdfVis
38/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STATUS SOM TYPISK TURISTSTED FOR SVATSUM Ikon for filtype pdfVis Vis (2)