Formannskapet
06.12.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.12.2023
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.12.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.12.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 06.12.2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
81/2023 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALER OM LØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL 2024-2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2023 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALE SKEIKAMPEN PLUS BA 2024-2026 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
83/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - MINDRE ENDRING GNR. 180 BNR. 1 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
84/2023 Ikon for filtype pdfJUSTERINGER AV BUDSJETTET FOR 2023 Ikon for filtype pdfVis
85/2023 Ikon for filtype pdfSØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2024 - PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
86/2023 Ikon for filtype pdfKUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2023-27 (OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER) Ikon for filtype pdfVis
87/2023 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
88/2023 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING AV AREALER FOR BOLIGBYGGING Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
89/2023 Ikon for filtype pdfEIENDOMSSKATT - SVAR PÅ SIVILOMBUDETS UTTALELSE OM KOMMUNENS OMTAKSERING I 2021. Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
90/2023 Ikon for filtype pdfUTREDNING OM FRAMTIDIG VANNKILDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)