Formannskapet
07.12.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
82/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 07.12.2022 Vis (2)
83/2022 PERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022
84/2022 NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING Vis (1)
85/2022 EVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (1)
86/2022 INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD Vis (2)
87/2022 VURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK Vis (2)
88/2022 AVTALE MED SKILAGENE OM DRIFT AV TRÅKKEMASKIN I PERIODEN 2023 - 2030. Vis (1)
89/2022 SØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1)
90/2022 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis (1)
91/2022 FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS Vis (1) Vis (2)