Formannskapet
07.12.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.12.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.12.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON MJØSBYEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
82/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 07.12.2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
83/2022 Ikon for filtype pdfPERIODISERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2022 Ikon for filtype pdfVis
84/2022 Ikon for filtype pdfNOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
85/2022 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
86/2022 Ikon for filtype pdfINNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
87/2022 Ikon for filtype pdfVURDERING AV MODELL FOR BARNEHAGEOPPTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
88/2022 Ikon for filtype pdfAVTALE MED SKILAGENE OM DRIFT AV TRÅKKEMASKIN I PERIODEN 2023 - 2030. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
89/2022 Ikon for filtype pdfSØKNADER OM SPILLEMIDLER MED TILDELING I 2023 - PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
90/2022 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR NÆRINGSFONDET I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2022 Ikon for filtype pdfFORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE UT 2023 MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)