Formannskapet
09.04.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.04.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.04.2019
PRESENTASJON - FUSJON EIDSIVA OG HAFSLUND

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 09.04.2019 Vis
21/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNTÅKEANLEGG FOLLEBU KIRKE Vis (1) Vis
22/2019 SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG HAFSLUND E-CO AS Vis (20) Vis
23/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (4) Vis
24/2019 RAPPORTERING FRA OMSTILLINGSUTVALGET 2019 Vis (1) Vis
25/2019 HØRING LOKAL INNTAKS - OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (3) Vis
26/2019 SØKNAD OM FORTSATT STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE OG IMPLEMENTERING AV MERKEVAREN "NORGES NASJONALLPARKER" Vis (1) Vis
27/2019 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (7)
28/2019 ILDSJELPRISEN GAUSDAL KOMMUNE 2019  (Unntatt offentlighet ofl §26)