Formannskapet
09.06.2021 kl. 09:00 - 13:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON: STATUS ØKONOMI PER 1 TERTIAL 2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON: FLOMSIKRING DØRJA
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 09.06. 2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
39/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2021 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2021 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2021 Ikon for filtype pdfFELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ikon for filtype pdfVis
45/2021 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (13)
47/2021 Ikon for filtype pdfPRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2021 Ikon for filtype pdfFLOMSIKRING DØRJA - VEDTAK OM IGANGSETTING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2021 Ikon for filtype pdfSKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV DRENGESTUA KAFÉ PÅ AULESTAD Ikon for filtype pdfVis
51/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN Ikon for filtype pdfVis
52/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MEDBY MASKIN Ikon for filtype pdfVis
53/2021 Ikon for filtype pdfUTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT UTBYGGINGSGRUNNLAG Ikon for filtype pdfVis