Formannskapet
09.06.2021 kl. 09:00 - 13:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.06.2021
PRESENTASJON: STATUS ØKONOMI PER 1 TERTIAL 2021
PRESENTASJON: FLOMSIKRING DØRJA
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2021 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 09.06. 2021 Vis (6) Vis
39/2021 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (1) Vis
40/2021 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021 Vis (1) Vis
41/2021 OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI Vis (1) Vis
42/2021 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (3) Vis Vis (1)
43/2021 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Vis
44/2021 FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis
45/2021 SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Vis
46/2021 JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (13)
47/2021 PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON Vis (2) Vis Vis (1)
48/2021 FLOMSIKRING DØRJA - VEDTAK OM IGANGSETTING Vis (1) Vis
49/2021 SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP Vis (2) Vis Vis (1)
50/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL DRIFT AV DRENGESTUA KAFÉ PÅ AULESTAD Vis
51/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN Vis
52/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - MEDBY MASKIN Vis
53/2021 UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT UTBYGGINGSGRUNNLAG Vis