Formannskapet
10.06.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.06.2020
Ikon for filtype pdfKPA - PRESENTASJON I FORMANNSKAPET 10.6.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.06.2020 Ikon for filtype pdfVis
35/2020 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 PER 30.04.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2020 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019 Ikon for filtype pdfVis
37/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
38/2020 Ikon for filtype pdfNYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfAKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
42/2020 Ikon for filtype pdfNOTAT - FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJESTER - MULIGHET FOR ETABLERING AV HDO I FLATAVEGEN 6 OG 8 Ikon for filtype pdfVis Vis (14)
43/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
44/2020 Ikon for filtype pdfSTØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND - MULIGHETSSTUDIE FASE 1 FOR KITTILBU UTMARKSMUSEUM/ BESØKSSENTER LANGSUA Ikon for filtype pdfVis