Formannskapet
10.06.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.06.2020
KPA - PRESENTASJON I FORMANNSKAPET 10.6.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 10.06.2020 Vis
35/2020 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 PER 30.04.2020 Vis (1) Vis
36/2020 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019 Vis
37/2020 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020. Vis (1) Vis
38/2020 NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis
39/2020 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis
40/2020 AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING Vis (1) Vis
41/2020 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET Vis (4) Vis
42/2020 NOTAT - FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJESTER - MULIGHET FOR ETABLERING AV HDO I FLATAVEGEN 6 OG 8 Vis Vis (14)
43/2020 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Vis Vis (7)
44/2020 STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND - MULIGHETSSTUDIE FASE 1 FOR KITTILBU UTMARKSMUSEUM/ BESØKSSENTER LANGSUA Vis