Formannskapet
14.05.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 14.05.2019 Vis
30/2019 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2018 Vis (5) Vis
31/2019 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019, BUDSJETTENDRING Vis (1) Vis
32/2019 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2018 Vis (1) Vis
33/2019 ØKT LÅNERAMME STARTLÅN 2019 Vis
34/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL& GÅRDSBARNEHAGE Vis
35/2019 DELFINANSIERING AV SNOWBALL Vis (3) Vis
36/2019 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018 Vis (2) Vis
37/2019 VETERANPLAN 2019-2023 Vis (1) Vis
38/2019 HØRING - PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE Vis (4)
39/2019 SØKNAD OM LÅN TIL MELLOMFINANSIERING AV KUNSTGRESSBANE PÅ FOLLEBU STADION Vis (2) Vis