Formannskapet
15.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.06.2022 Vis (1) Vis
40/2022 BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 Vis (1) Vis
41/2022 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022 Vis (2) Vis
42/2022 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2022 Vis (1) Vis
43/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
44/2022 SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK Vis (2) Vis
45/2022 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN Vis (6) Vis Vis (4)
46/2022 ILDSJELPRISEN GAUSDAL KOMMUNE 2022  (Unntatt offentlighet ofl §26)
47/2022 FORESPØRSEL OM VIDERESALG AV NÆRINGSAREAL.  (Unntatt offentlighet, offl §13)