Formannskapet
15.11.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.11.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.11.2023
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.11.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
71/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.11.2023 Ikon for filtype pdfVis
72/2023 Ikon for filtype pdfOM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
73/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
76/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
78/2023 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
79/2023 Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2024-2027 SAMT BUDSJETT 2024 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis