Formannskapet
16.11.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
68/2022 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 16.11.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
69/2022 Ikon for filtype pdfKOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT - REDUSERT UTBYGGING: Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2022 Ikon for filtype pdfKOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE Ikon for filtype pdfVis
71/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
73/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
76/2022 Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
77/2022 Ikon for filtype pdfHELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
78/2022 Ikon for filtype pdfPROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 MELLOM SYKEHUSET INNLANDET OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMÅDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
79/2022 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2022 Ikon for filtype pdfPRINSIPPSAK VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
81/2022 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)