Formannskapet
16.11.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.11.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
68/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 16.11.2022 Vis (2) Vis
69/2022 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT - REDUSERT UTBYGGING: Vis (1) Vis
70/2022 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE Vis
71/2022 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
72/2022 REGULERING AV VANNGEBYR 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
73/2022 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2022 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
75/2022 REGULERING AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2023 Vis (4) Vis Vis (1)
76/2022 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023 Vis (8) Vis
77/2022 HELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID Vis (2) Vis
78/2022 PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 MELLOM SYKEHUSET INNLANDET OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMÅDET Vis (1) Vis
79/2022 NY SAMARBEIDSAVTALE FOR LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Vis (1) Vis
80/2022 PRINSIPPSAK VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Vis (3) Vis
81/2022 REGULERING AV SLAMGEBYR 2023 Vis (1) Vis Vis (1)