Formannskapet
17.03.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2021
FORMANNSKAPET 17.3.2021 - STATUS FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX
INFO OM RETAKSERING EIENDOMSSKATT FS 17.03.21.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2021 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.03.2021 Vis (2) Vis
16/2021 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2020 Vis (1) Vis Vis (4)
17/2021 SØKNAD OM ØKT FINANSIERINGSTILSKUDD TIL BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Vis Vis (4)
18/2021 TILSKUDD FOR EKSTRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING 2021 TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV SMITTEVERNTILTAK Vis
19/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - TREFFPUNKT FORSET Vis
20/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (4) Vis Vis (1)
21/2021 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2020 Vis (1) Vis
22/2021 ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP I INNLANDET Vis (1) Vis
23/2021 NOU 2020:15 "DET HANDLER OM NORGE" - UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vis (2) Vis
24/2021 HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (3) Vis Vis (1)
25/2021 HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR FV. 255 Vis (2) Vis
26/2021 VURDERE OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVAT EIERSKAP. Vis (1) Vis