Formannskapet
17.09.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.09.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.09.2019
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - UTFORDRINGSBILDE ØKONOMI

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.09.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
62/2019 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
63/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2019 Ikon for filtype pdfNY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
65/2019 Ikon for filtype pdfUTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE KAPASITETSUTFORDRINGER VED FOLLEBU SKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2019 Ikon for filtype pdfTV-AKSJONEN 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
67/2019 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR UTBYGGING AV BREDBÅND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2019 Ikon for filtype pdfINNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2019 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
70/2019 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis