Formannskapet
17.09.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.09.2019
PRESENTASJON - UTFORDRINGSBILDE ØKONOMI

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.09.2019 Vis (1) Vis
62/2019 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08 2019 Vis (1) Vis Vis (2)
63/2019 SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY LØYPEMASKIN - STI- OG LØYPEKOMITEEN GAUSDAL VESTFJELL NORD Vis (1) Vis
64/2019 NY BEHANDLING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE Vis (1) Vis Vis (2)
65/2019 UTREDNING: LØSNING AV FREMTIDIGE KAPASITETSUTFORDRINGER VED FOLLEBU SKOLE Vis Vis (1)
66/2019 TV-AKSJONEN 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Vis (1) Vis
67/2019 BREDBÅNDSFOND - ETABLERING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR UTBYGGING AV BREDBÅND Vis (1) Vis
68/2019 INNKJØPSSTRATEGI GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis
69/2019 HANDLINGSPLAN TIL STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (3) Vis Vis (3)
70/2019 UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID SETER Vis (1) Vis