Formannskapet
17.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2021
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfRAPPORT TIL FORMANNSKAPET 17.11.2021 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.11.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - SVINGVOLD HYTTESERVICE Ikon for filtype pdfVis
82/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ETABLERINGSSTIPEND Ikon for filtype pdfVis
83/2021 Ikon for filtype pdfVETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
84/2021 Ikon for filtype pdfOM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2021 Ikon for filtype pdfFREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6. Ikon for filtype pdfVis
86/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022 Vis (1) Vis (1)
91/2021 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2021 Ikon for filtype pdfHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
93/2021 FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV  (Unntatt offentlighet, offl §13)