Formannskapet
17.11.2021 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2021
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
RAPPORT TIL FORMANNSKAPET 17.11.2021 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2021 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 17.11.2021 Vis (1) Vis
80/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - FORRESTAD MASKIN Vis Vis (1)
81/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - SVINGVOLD HYTTESERVICE Vis
82/2021 SØKNAD OM ETABLERINGSSTIPEND Vis
83/2021 VETERINÆRVAKTORDNING FOR GAUSDAL OG LILLEHAMMER Vis (4) Vis
84/2021 OM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (2) Vis Vis (1)
85/2021 FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEGEN 6. Vis
86/2021 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2022 Vis (2) Vis Vis (1)
87/2021 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
88/2021 REGULERING AV SLAMGEBYR 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
89/2021 REGULERING AV VANNGEBYR 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
90/2021 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2022 Vis (1) Vis (1)
91/2021 REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG OPPMÅLING FOR 2022 Vis (4) Vis Vis (1)
92/2021 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022 Vis (7) Vis
93/2021 FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV  (Unntatt offentlighet, offl §13)