Formannskapet
18.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.11.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.11.2020
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 18.11.2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
64/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
65/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
66/2020 Ikon for filtype pdfTILRETTELEGGING FOR BREDBÅND, MOBIL OG ANNEN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Ikon for filtype pdfVis
67/2020 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALE OMLØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfFORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
73/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2020 Ikon for filtype pdfREVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2020 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (18)
76/2020 Ikon for filtype pdfGAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 Vis (15) Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE AUSTLID FRITIDSPARK - BJØRNHAUG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
78/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN SKÅNDALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
79/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN TÅGET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
81/2020 Ikon for filtype pdfSTORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Ikon for filtype pdfVis
82/2020 Ikon for filtype pdfINNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis