Formannskapet
18.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.11.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.11.2020
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2020 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 18.11.2020 Vis (2) Vis
64/2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG Vis (1) Vis Vis (6)
65/2020 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
66/2020 TILRETTELEGGING FOR BREDBÅND, MOBIL OG ANNEN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Vis
67/2020 PARTNERSKAPSAVTALE OMLØYPEKJØRING I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Vis
68/2020 FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023 Vis (2) Vis
69/2020 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
70/2020 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
71/2020 REGULERING AV SLAMGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
72/2020 REGULERING AV VANNGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
73/2020 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2020 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
75/2020 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT FREMTIDIG BRUK AV FLATAVEG Vis (1) Vis Vis (18)
76/2020 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 Vis (15) Vis
77/2020 UTBYGGINGSAVTALE AUSTLID FRITIDSPARK - BJØRNHAUG Vis (1) Vis
78/2020 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN SKÅNDALEN Vis (1) Vis
79/2020 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN TÅGET Vis (1) Vis
80/2020 UTBYGGINGSAVTALE TIL DETALJREGULERINGSPLAN KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA Vis (1) Vis
81/2020 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis
82/2020 INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (2) Vis