Formannskapet
21.06.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.06.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2023 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 21.06.2023  () Ikon for filtype pdfVis
35/2023 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 30.04.2023  () Ikon for filtype pdfVis
36/2023 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30. APRIL 2023  () Ikon for filtype pdfVis
37/2023 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE FRA 2022 TIL 2023  () Ikon for filtype pdfVis
38/2023 REVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  () Ikon for filtype pdfVis
39/2023 INNGÅELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE FOR GAUSDALSDAGEN  () Ikon for filtype pdfVis
40/2023 TEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027  () Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
41/2023 TILLEGGSANMODNING BOSETTING AV FLYKTNINGER 2023  () Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
43/2023 UTBYGGINGSAVTALE - SVARTTJERNLIA NORD  () Ikon for filtype pdfVis