Formannskapet
21.06.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.06.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 21.06.2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
35/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 30.04.2023 Ikon for filtype pdfVis
36/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30. APRIL 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
37/2023 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE FRA 2022 TIL 2023 Ikon for filtype pdfVis
38/2023 Ikon for filtype pdfREVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
39/2023 Ikon for filtype pdfINNGÅELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE FOR GAUSDALSDAGEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
40/2023 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
41/2023 Ikon for filtype pdfTILLEGGSANMODNING BOSETTING AV FLYKTNINGER 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
43/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - SVARTTJERNLIA NORD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis