Formannskapet
22.03.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON GAUSDAL 2042
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON NATURMANGFOLDSPLANEN
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.03.2023 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
15/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
16/2023 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG FINANSIERT BREDBÅNDSUTBYGGING 2023
17/2023 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG ETTERSY Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
18/2023 Ikon for filtype pdfMASTERPLAN FOR REISELIV «GUDBRANDSDALEN 2030» VISIT LILLEHAMMER, NASJONALPARKRIKET REISELIV OG VISIT JOTUNHEIMEN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
19/2023 Ikon for filtype pdfBEHOVET FOR STATLIGE MIDLER OG NULLVEKSTMÅL FOR PERSONTRANSPORT I MJØSBYEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
20/2023 Ikon for filtype pdfFINANSIERING AV REISEVANEUNDERSØKELSE FOR MJØSBYEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)