Formannskapet
22.09.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
Ikon for filtype pdfSTATUS BREDBÅNDSARBEIDET - GK-FS 22-09-2021.PPTX
Ikon for filtype pdfNATURMANGFOLD PP FORMANNSKAP.PPTX
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPE22.09.2021 Ikon for filtype pdfVis
63/2021 Ikon for filtype pdfKOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
64/2021 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT 2020 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
65/2021 Ikon for filtype pdfBIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2021 Ikon for filtype pdfVis
66/2021 Ikon for filtype pdfHØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!" Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
67/2021 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 BNR. 165, 166 OG 343 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2021 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM FOR TEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2021 Ikon for filtype pdfPLANFORSLAG TIL HØRING: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
70/2021 Ikon for filtype pdfTILSKUDD FOR EKSTRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING 2021 TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV SMITTEVERNTILTAK Vis (2)
71/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - OLSTAD SNEKKERVERKSTED AS Ikon for filtype pdfVis
72/2021 Ikon for filtype pdfSALG AV HERREDSHUSET, JORDMORVEGEN 1 I FORSET. Ikon for filtype pdfVis