Formannskapet
22.09.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.09.2021
STATUS BREDBÅNDSARBEIDET - GK-FS 22-09-2021.PPTX
NATURMANGFOLD PP FORMANNSKAP.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2021 REFERATSAKER FORMANNSKAPE22.09.2021 Vis
63/2021 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT Vis (1) Vis
64/2021 TILSTANDSRAPPORT 2020 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Vis
65/2021 BIDRAG TIL TV-AKSJONEN 2021 Vis
66/2021 HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!" Vis (2) Vis
67/2021 UTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 BNR. 165, 166 OG 343 Vis (1) Vis
68/2021 PLANPROGRAM FOR TEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (1) Vis
69/2021 PLANFORSLAG TIL HØRING: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025 Vis (3) Vis
70/2021 TILSKUDD FOR EKSTRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING 2021 TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV SMITTEVERNTILTAK Vis (2)
71/2021 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - OLSTAD SNEKKERVERKSTED AS Vis
72/2021 SALG AV HERREDSHUSET, JORDMORVEGEN 1 I FORSET. Vis