Formannskapet
23.03.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.03.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.03.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2022 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 23.03.2022 Vis (1) Vis
18/2022 INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024- 2027 Vis (2) Vis
19/2022 UTVIKLINGSPLAN 2022 TIL 2039 SYKEHUSET INNLANDET - HØRING Vis (3) Vis
20/2022 EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE ENERGI AS Vis (3) Vis
21/2022 FORLIKSFORSLAG I FORBINDELSE MED ERSTATNINGSKRAV VEDRØRENDE INNGÅTT ENERGISPAREKONTRAKT  (Unntatt offentlighet ofl §23)
22/2022 SALG AV TILLEGGSAREAL TIL APARTA EIENDOM AS. Vis
23/2022 UTBYGGINGSAVTALE KJOSLIA 4 Vis (1) Vis
24/2022 UTBYGGINGSAVTALE - SETERLYKKJA (DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FJERDUM SETER M.M.) Vis (1) Vis
25/2022 OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I GAUSDAL KOMMUNE Vis